Znalci a odhadcovia vecí hnuteľných

Ing. Jaroslav Hromják

Ing. Jaroslav Hromják

Provozovatel znaleckých posudků: oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů, oceňování movitých věcí, oceňování motorových vozidel, posuzování technického stavu motorových vozidel, posuzování výrobních strojů a ...

222 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Pohraniční 678/104

Jan Vávra

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen zemědělské mechanizace.

Jiří Talpa

Služby znalce v oboru ekonomiky – zaměření na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Tomáš Arvai

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ivan Dřínek

Nabízím služby znalce v oblasti ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Ing. Martin Nenička

Nabídka oceňovávní nemovitostí.

Petr Sladký

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Mgr. Simona Cimmer

Posudky v oboru ekonomika oceňování věcí movitých a starožitností. Dále řešíme kancelářský nábytek a vybavení domácnosti, oceňování vybavení podniků a firem, stanovení výše nájmů nebytových prostor pro daňové účely, stroje a strojní zařízení, skladové zásoby, …

JUDr. Jiří Bodnár

Nabízím odhady nemovitostí a věcí movitých, oddlužení dle insolvenčního zákona, školení a lektorskou činnost.

225 kmČeská republika Ostrava - Stará Bělá, Starecká 1100/28

Zdeněk Mohyla

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Miroslav Carda

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Jaromír Jílka

Nabízím služby znalce technických oborů. Zaměřuji se na lékařskou přístrojovou techniku.

ADONE - znalecký ústav, Ing. Petr Schulmeister

ADONE - znalecký ústav, Ing. Petr Schulmeister

Oceňování majetku podniků, věcí movitých, strojů, strojírenských technologií a systémů, motorových vozidel, nehmotného majetku, ochranných známek. Posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů. Analýza dopravních nehod.

Jana Palicová

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Ing. Lubomír Klapuch

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na movitosti a oceňování zboží zahraniční elektrotechniky.

Jiří Kohoutek

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika a strojírenství. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel a autoopravárenství.

Vladimír Kresta

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.

Karel Kasperčík

Nabízím služby znalce v oboru elektrotechniky. Zaměřuji se na oceňování zahraničního zboží.

228 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Kosmická 1564/9

Ing. Jiří Hlosta

Oceňování movitého majetku, vybavení domácností, firem a dílen.

Věra Krämerová

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na odhady cen movitostí.

Čeněk Hajduček

Nabízím služby znalce v oboru těžkého a všeobecného strojírenství.

Vlastimil Marčák

Nabízím služby znalce v oboru ekonomiky. Zaměřuji se na odhady cen motorových vozidel.