Odborové zväzy

Brezno a Bardejov😊. V... - Odborový zväz KOVO - Facebook

Dnes 2xB - Brezno a Bardejov . V týchto mestách ste dnes mohli vidieť a navštíviť stánky s petičnými hárkami na podporu referenda za zastropovanie veku odchodu do dôchodku na 64 rokov a u žien, ktoré...

www.facebook.com/OdborovyZvazKovo/posts/775387619298578

Funkcionári | ozskolstva.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. ... Narodený: 12. 12. 1956, Raslavice, okres Bardejov Trvalé bydlisko: Raslavice Rodinný stav: ženatý, 3 deti Vzdelanie: VŠT Košice – Strojnícka fakulta; SVŠT Bratislava – doplnkové pedagogické štúdium;

www.ozskolstva.sk/sk/O-nas/Funkcionari.alej

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Bardejov. Server DELL Bardejov. NAS Synology. E-Zborovňa. Zborovňa —- Pridať sa na Facebook. odborovy_zvaz. ... Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Najčítanejšie. Táto stránka bola navštívená: Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 04/09/2021 07:54. 04/09/2021 07:52. 04/09/2021 07:50. 04 ...

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/odborovy_zvaz

ODBOROVÉ ZVÄZY – KOZ SR

ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV OBCHODU A CESTOVNÉHO RUCHU. Bajkalská ul. č. 16025/29/A,B. 821 01 Bratislava – Ružinov. Tel.: 00421 905 609 500. E-mail: sekretariat@ozpocr.sk. www.ozpocr.sk. ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV BANÍ, GEOLÓGIE A NAFTOVÉHO PRIEMYSLU V SR. Miletičova 550/1. 821 08 Bratislava.

www.kozsr.sk/koz-sr/odborove-zvazy/

Náš tím :: Odborový zväz pôšt a logistiky - Tvorba web stránok ...

055/6813126; 0903622493 kuznarova.marta@slposta.sk. sekretariát, ekonóm Peter Zaťko 965 01 Žiar nad Hronom Nám. Matice slovenskej 17, 045/679045, 0911107158 ozpal@ozpal.sk. Členovia predsedníctva OZ PaL : Trávniková Danka , Ing . riaditeľka RR Žilina, 010 01 Žilina na Priekope 4. Sulin Alexander, Ing. vedúci pošty Bardejov 1, 036 ...

ozpal.webnode.sk/nas-tim/

CSPV - Centrum spoločenských a psychologických vied SAV: Odborový zväz ...

Odborový zväz VEDA a VÝSKUM (ďalej len "odborový zväz") je otvorenou, samostatnou, nezávislou a dobrovoľnou organizáciou zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, a ktorí prejavili záujem o členstvo v odborovom zväze. Odborový zväz je nezávislý na politických stranách a hnutiach, na štátnych ...

www.cspv.sav.sk/index.php

Aj v tomto roku majú všetci členovia... - Odborový zväz ... - Facebook

V žarnovickom Illichmanne rozlúskne 🌩 spor vo vyjednávaní rozhodca. ... V žarnovickom zlievarenskom podniku Illichmann Castalloy, s.r.o., v ktorom zástupcovia zamestnancov vyhlásili 20.júla tohto roku štrajkovú pohotovosť a odsúhlasili aj vstup do ostrého štrajku , došlo k posunu.V rokovaniach o podobe novej kolektívnej zmluvy bol totiž vyhlásený spor a prizvaná ...

www.facebook.com/OdborovyZvazKovo/posts/479770505526959

Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda - Facebook

Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda. 173 likes · 21 talking about this. Základnou filozofiou Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je: “Štát je tu pre občanov a nie ob Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda

www.facebook.com/ozdlv/

Odborové zväzy Slovensko (50 výsledkov) - Azet.sk

Odborový zväz zamestnancov i zamestnávateľov, odborárov i neodborárov. BOZP, pracovno-právny servis, vzdelávanie členov, ekonomicko-socálna politika a medzinárodná činnosť. www.ioz.sk Vajnorská 1 , 815 70 Bratislava Kontakty. Slovenský zväz včelárov

www.azet.sk/katalog/odborove-zvazy/slovensko/

Odborový zväz KOVO | Bratislava - Facebook

Odborový zväz KOVO, Bratislava - Ružinov, Bratislava. 9,136 likes · 281 talking about this · 10 were here. Odborový zväz KOVO združuje zamestnancov, ktorí prejavili záujem byť organizovaní a ochotní...

web.facebook.com/OdborovyZvazKovo/

Vznik a právna subjektivita odborových organizácií - ECHOZ

odborový zväz v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o združovaní v stanovách uvedie ustanovenia o svojich organizačných jednotkách a ich spôsob konštituovania, základná odborová organizácia pri svojom vzniku postupuje podľa ustanovenia § 9a zákona o združení, t. j. rovnakým spôsobom ako odborový zväz, v ktorom je ...

www.echoz.sk/vznik-a-pravna-subjektivita-odborovych-organizacii/

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (,,zväz”) je nezávislou, apolitickou a neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 o združovaní občanov. V súčasnosti združuje zväz viac ako 48 tisíc svojich členov - pedagogických ...

www.ozskolstva.sk/sk/O-nas.alej

Odborový Zväz DREVO, LESY, VODA | LinkedIn

Odborový Zväz DREVO, LESY, VODA | 9 followers on LinkedIn. OZ DLV – opora pracujúcich, SZČO, dôchodcov a študentov v súčasnosti a záruka stability v budúcnosti. | Odborový zväz DREVO ...

www.linkedin.com/company/odborov%C3%BD-zv%C3%A4z-drevo-lesy-voda/

Klub školství a vědy, s. r. o.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 3, Senovážné náměstí 23 Odborový zväz pracovníkov Slovenskej akadémie vied Bratislava, Vajnorská 1 Odborový svaz pracovníků ve vědě a výzkumu Praha 3, nám. W. Churchilla 2 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Bratislava, Vajnorská 1

klubskolstvi.cz/

Odborový zväz VEDA a VÝSKUM

ODBOROVÝ ZVÄZ Odborový zväz VEDA a VÝSKUM Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika \, VEDA A VÝSKUM Vážený pán Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Predseda Slovenská akadémia vied Štefánikova 49 81438 Bratislava Slovenská republika SLOVENŠKÄ";~~KÄDÉMIAVIED Podatelňa 3 O -03-"J""(" Došlo: LtHO l/) Cfslo: íŕ ...

www.cspv.sav.sk/fileadmin/user_upload/VaV/korespondencia_P.pdf

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Bratislava - Ružinov, Bratislava. 3,222 likes · 114 talking about this · 33 were here. Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych...

www.facebook.com/sozzass/

Odborový zväz bánk a poisťovní - Facebook

Odborový zväz bánk a poisťovní. 89 likes. OZ jednotným odborovým zväzom, združujúcim zamestnancov bánk a poisťovní a ďalších organi

www.facebook.com/ozbp.sk/

EXOD 2023 - exkurzní základny a zájezdy (Slovensko)

Akce EXOD na Slovensku - Organizují je organizační jednotky slovenských školských odborů (Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku).Jsou určeny členům odborových svazů pracovníků školství (na Slovensku a v Čechách) a jejich rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům všech stupňů a typů škol v činné službě i ostatním pracovníkům ...

skolskeodbory.cz/exod-2023-exkurzni-zakladny-a-zajezdy-slovensko

Stanovy Odborového zväzu pracovníkov kolstva a vedy na Slovensku

Vytvorený je na základe slobodného odborového združovania. Zväz môže združovať aj záujmové, profesijné a iné subjekty pôsobiace v oblasti školstva a vedy, prípadne iných rezortov, ktoré sa stotožňujú s cieľmi, programom a so stanovami zväzu (ďalej len člen). 2. Zväz je nezávislá, samostatná právnická osoba. 3.

www.fhi.sk/files/odbory/stanovy_V_zjazd.pdf