Stredné odborné školy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Mesto Bardejov - Stredné školy

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov: riaditeľ/ka: Ing. Helena Ferková: 054/488 5126 054/472 3830: www.habj.sk skola@zssjabj.edu.sk: Súkromná stredná odborná škola Bardejov, Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov: riaditeľ/ka: Mgr. Eva Remetová: 054/474 8314: ssosbj.edupage.org skola@sousbj.edu.sk

msu.bardejov.sk/mestsky-urad/skolstvo/1337-stredne-skoly

Prešovský kraj | Stredné školy - Stredneskoly.sk

SPŠT Bardejov – Stredná priemyselná škola technická v Bardejove. ... Obchodná akadémia – Bardejov. Stredné školy. Nájdite si všetky potrebné info o stredných školách na Slovensku a odbory, ktoré ponúkajú. Množstvo škôl a odborov. V našej databáza nájdete viac ako 750 stredných škôl a 900 odborov. Odkazy.

www.stredneskoly.sk/presovsky-kraj/

Stredné školy, gymnázia a internáty v PSK - Kampo.sk

Stredné odborné školy. Škola umeleckého priemyslu (do roku 2019 SPŠ Svidník) Soviet. hrdinov 369/24, 08901, Svidník. ... Slovenská 5, 08501, Bardejov. Gymnázium Kukučínova 4239/1, 05839, Poprad. Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, 06014, Kežmarok.

www.kampo.sk/

Stredná škola Bardejov - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Bardejov - Stredná škola - Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. Detailná databáza škôl. ... Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. MENU. ... Odborné učilište. Pedagogická škola. Podnikateľská škola ...

www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/

Odborné učilištia a Praktické školy — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Odborné učilištia a Praktické školy v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. ... Stredné odborné školy Stredné priemyselné školy. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu ... Spojená škola, Pod papierňou, Bardejov Pod papierňou 2671, 08501 Bardejov. Špeciálna základná ...

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-stredne/Odborne-ucilistia-a-prakticke-skoly/

Stredná škola - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. ... Odborné učilište. Pedagogická škola. Podnikateľská škola. Poľnohospodárska škola. ... Hviezdoslavova 11, Bardejov. Typ školy: Súkromné, Hviezdoslavova 11, Bardejov

www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/

ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá Prvý termín Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2023 a ...

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/2022-2023/organizacne_pokyny_msvvas_sr-na_skolsky_rok_2022_2023

Pomaturitné štúdium - Spojená škola Juraja Henischa

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu a formy štúdia 1 až 3 roky. Ukončuje sa ...

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/sos/pomaturitne_studium

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 [Spojená škola Juraja ...

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024. Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto: a. Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a ...

ssjh.sk/dokuwiki/doku.php/skola/prijimacie_konanie_v_sk._roku_2023/2024

eduZoznam

Školy zoznam škôl (2.5.2023) Zriaďovatelia zriaďovatelia (2.5.2023) Číselníky UIPŠ obcí okresov krajov telefónnych predvolieb druhov škôl vyučovacích jazykov právnych foriem organizácií nadriadených štátnych orgánov ...

www.eduzoznam.sk/

Stredné odborné školy - katalog-skol.sk

Stredné odborné školy (208) SOŠ obchodné (17) SOŠ drevárské (4) SOŠ umelecké a umelecko-priemyselné (6) SOŠ technické (34) SOŠ hotelové a turistické (16) SOŠ služieb (46) SOŠ dopravné (8) ... Bardejov. Detail. Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Detail

www.katalog-skol.sk/podla-vykonu/stredne-odborne-skoly

Bratislavský kraj | Stredné školy - Stredneskoly.sk

Všetko 113 / Bánovce nad Bebravou 0 / Banská Bystrica 0 / Banská Štiavnica 0 / Banskobystrický kraj 0 / Bardejov 0 / Bratislava I 11 / Bratislava II 33 / Bratislava III 13 / Bratislava IV 14 / Bratislava V 26 / Bratislavský kraj 0 / Brezno 0 / Bytča 0 / Čadca 0 / Česká republika 0 ... Stredné školy. Nájdite si všetky potrebné ...

www.stredneskoly.sk/bratislavsky-kraj/

Súkromná stredná odborná škola GASMO v Bratislave

Bardejov; Humenné; Kežmarok ... Stredné odborné školy-učilištia; Kontaktné údaje. Adresa školy: Žehrianska 6, 851 07 Bratislava Vedenie školy: PhDr. Oldřich Mrkývka, MBA. Zastúpenie školy: - Tel.: 02/68 202 800, 02/68 202 811 Mobil:-Fax: 02/63 827 966 E-mail: ssos.gasmo@post.sk

slovakregion.sk/sukromna-stredna-odborna-skola-gasmo-v-bratislave

Základná škola Wolkerova 10, Bardejov - Základné školy - Bardejov ...

Stredné odborné školy; Stredné priemyselné školy; ... Od 1. apríla 2002 je škola právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. Naša škola je dvojpodlažná budova projektovaná na 22 tried, súčasťou ktorej je telocvičňa a školská jedáleň. V areáli budovy sa nachádzajú rozľahlé športové plochy ...

zakladna-skola-wolkerova-10-bardejov.katalog-skol.sk/

Elektrotechnické střední školy v ČR | AtlasŠkolství.cz

Elektrotechnické střední školy v ČR | AtlasŠkolství.cz. ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně. Střední školy. Základní školy. Střední školy. Vysoké školy. Vyšší odborné školy.

www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

Stredná odborná škola – Wikipédia

Stredná odborná škola je typ strednej školy siete škôl Slovenskej republiky. [1] Stredná odborná škola (SOŠ) poskytuje žiakom vzdelanie v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na priamy výkon povolania a ...

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_odborn%C3%A1_%C5%A1kola

Stredné školy - Eduworld

Stredné školy v Banskej Bystrici. Stredné školy v Prešove. Stredné školy v Košiciach. Súkromné stredné školy. Súkromné stredné školy v Bratislave. Súkromné stredné školy v Trnave. Súkromné stredné školy v Nitre. Súkromné stredné školy v Trenčíne. Súkromné stredné školy v Žiline.

eduworld.sk/stredne-skoly

Súkromné stredné školy (115 výsledkov) - Azet.sk

Katalóg Vzdelávanie a školy Školy Stredné školy Súkromné stredné školy Súkromné gymnáziá (38 ... ekológia, etika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety, spoločenská komunikácia a tovaroznalectvo. www.dudva.sk Dudvážska 6 , 821 07 Bratislava Kontakty. Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS ...

www.azet.sk/katalog/sukromne-stredne-skoly/2/

Stredné odborné školy-učilištia | Slovakregion

Prezentácia školy: Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať zamestnancov pre oblasť obchodu, gastronomických služieb, cestovného ruchu, podnikania a pripraviť ich na štúdium na vysoké školy príslušného zamerania. Odbory školy: ŠTUDIJNÉ ODBORY - s maturitou 6323 6 00 hotelová akadémia - 5-ročný študijný odbor s maturitou

slovakregion.sk/stredne-odborne-skoly-ucilistia

Ktoré základné a stredné školy sú najlepšie? (nové rebríčky)

Inštitút INEKO sa pozrel na výsledky maturantov a deviatakov a vytvoril rebríčky základných a stredných škôl. Aktivovať Denný výber Denníka N. Všetky dôležité texty od najväčšej slovenskej redakcie vám prídu každý deň automaticky do emailu. Ak hľadáte kvalitnú základnú či strednú školu, pomôcť vám môže ...

dennikn.sk/202371/ktore-zakladne-a-stredne-skoly-su-najlepsie-nove-rebricky/