Súkromné základné školy

Bardejov – Wikipédia

Pečať mesta Bardejov tvorí štvoroblúková kružba, ktorú vypĺňa erb mesta Bardejov vrátane nosiča erbu. Okolo štvoroblúkovej kružby je umiestnený hrubopis s legendou MESTO BARDEJOV v slovenskom a latinskom jazyku. ... Základné školy ... Súkromné gymnázium; Spojená škola J. Henischa, Bardejov (ORG. ZLOŽKY: GYMNÁZIUM A ...

sk.wikipedia.org/wiki/Bardejov

Mesto Bardejov - Základné školy

Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov: riaditeľ/ka: Mgr. Milena Kravcová: 0911 874 461 ZŠ 0911 544 004 MŠ: www.podvinbargom.sk zspodvinbargom@gmail.com ms.kukorelliho@gmail.com: Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, 085 83 Bardejov: riaditeľ/ka: PaedDr. Ján Lazor: 0903 646 132 MŠ ...

www.bardejov.sk/mestsky-urad/skolstvo/1336-zakladne-skoly

Súkromné gymnázium DSA Bardejov – Wikipédia

Adresa. Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 , 08 501 Bardejov. Telefón. +421 054/474 8461. Oficiálny web. sgbj.edupage.org. Oficiálny e-mail. tulejova@dsakademien.sk. Súkromné gymnázium DSA v Bardejove je súčasťou siete škôl zriaďovanej slovenskou vzdelávacou spoločnosťou Deutsch-Slowakische Akademien od roku 2019, kedy došlo k zmene ...

sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAkromn%C3%A9_gymn%C3%A1zium_DSA_Bardejov

Základné školy v Bardejove, zoznam škôl (36 výsledkov) - Azet.sk

Štátne základné školy (799) Základné školy s gymnáziom (22) Základné školy s materskou školou (471) Základné školy s rozšírenou výučbou (152) ZUŠ - základné umelecké školy (212) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Základné školy - Bardejov. 1 - 25 z celkom 36 výsledkov Zoradiť podľa:

www.azet.sk/katalog/zakladne-skoly/bardejov/

Bardejov - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Zoznam škôl Bardejov. ZoznamŠkôl.eu » Prešovský » Bardejov. Vyhľadané 151 škôl v databáze.

www.zoznamskol.eu/typ/

Súkromné základné školy Prešovský kraj (24 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Súkromné základné školy - Prešovský kraj. Bardejov (2) ... 085 01 Bardejov Kontakty. Súkromná základná umelecká škola Pridať hodnotenie. Škola poskytuje prípravu v odbore tanca, hudby, výtvarnej výchovy, literárno - dramatickom odbore.

www.azet.sk/katalog/sukromne-zakladne-skoly/presovsky-kraj/

Súkromné základné školy (147 výsledkov) - Azet.sk

Súkromná základná umelecká škola. Pridať hodnotenie. Základné umelecké vzdelávanie v hudobnom a tanečnom odbore. Prípravné štúdium pre deti vo veku 4 - 6 rokov, pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy i pre dospelých. www.szusjurosik.sk Štefánikova 1285 , 071 01 Michalovce Kontakty.

www.azet.sk/katalog/sukromne-zakladne-skoly/4/

Školy - základné - Bardejov — Zoznam.sk

Školy - základné - Bardejov. Vyber podsekciu. ... Súkromné základné školy Základné školy - špeciálne. Vyber Lokalitu, Zoradenie a Kategóriu. Lokalita: Zoradenie: Základná škola s materskou školou, Hažlín Majerová 30, 08614 Hažlín. Informácie o škole. Časopis Šiska, krúžky, práce žiakov a iné. ...

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-zakladne/Bardejov.html

Súkromné školy Bardejov - Azet.sk

Súkromné vysoké školy (39) Súkromné základné školy (88) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Súkromné školy - Bardejov. 1 - 1 z celkom 1 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Základná umelecká škola Michala Vileca Pridať hodnotenie. Základná umelecká škola - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno ...

www.azet.sk/katalog/sukromne-skoly/bardejov/

Mesto Bardejov - Stredné školy

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov: riaditeľ/ka: Ing. Helena Ferková: 054/488 5126 054/472 3830: www.habj.sk skola@zssjabj.edu.sk: Súkromná stredná odborná škola Bardejov, Hviezdoslavova 11, 085 01 Bardejov: riaditeľ/ka: Mgr. Eva Remetová: 054/474 8314: ssosbj.edupage.org skola@sousbj.edu.sk

msu.bardejov.sk/mestsky-urad/skolstvo/1337-stredne-skoly

Základná škola Wolkerova 10, Bardejov - Základné školy - Bardejov ...

Základné školy súkromné; Základné školy umelecké ... Od 1. apríla 2002 je škola právnym subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov. Naša škola je dvojpodlažná budova projektovaná na 22 tried, súčasťou ktorej je telocvičňa a školská jedáleň. V areáli budovy sa nachádzajú rozľahlé športové plochy ...

zakladna-skola-wolkerova-10-bardejov.katalog-skol.sk/

Maturita - Maturita 2023 | Súkromné gymnázium DSA Bardejov - EduPage

Riadny termín internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční: od 22. mája 2023 do 9. júna 2023. Náhradný termín maturitnej skúšky. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v šk. roku 2022/2023: 3. apríla – 5. apríla 2023.

sgbj.edupage.org/a/maturita

Info o vysokých školách - Základné informácie | Súkromné gymnázium DSA ...

Súkromné gymnázium DSA Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov; Slovenčina (Slovak) +-Prihlásenie

sgbj.edupage.org/a/info-o-vysokych-skolach

Materská škola (Súkromné) Bardejov - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Bardejov - Súkromné - Materská škola - Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. Detailná databáza škôl. ... Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. MENU. Registrácia školy. Študijné odbory.

www.zoznamskol.eu/typ/materska-skola/

Stredná škola - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. ... Typ školy: Súkromné, SNP 1202/14, Dolný Kubín Riaditeľ/ka: Mgr. Peter Zemko, sukromnaskolazemko.edupage.org ... Súkromné, Hviezdoslavova 11, Bardejov

www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/

Súkromné základné umelecké školy — Zoznam.sk

Súkromné základné umelecké školy (54) Súkromné základné umelecké školy. Vyber podsekciu. Podsekcie: Fotografické kurzy Hudobné kurzy. ... Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov. Poskytovanie základného umeleckého vzdelania pre deti v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom odbore.

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-zakladne-umelecke/Sukromne-zakladne-umelecke-skoly/

Súkromná stredná odborná škola Bardejov - EduPage

Markovej a majstra odborného výcviku P. Mojdisa na stránke www.upracmeslovensko.sk zaregistrovali a následne zorganizovali upratovaciu akciu pod názvom Pomôžme upratať Bardejov. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie svojej školy, školských dielní a zároveň aj blízkych verejných priestranstiev mesta od zbytočného odpadu, ktorý do ...

ssosbj.edupage.org/

Súkromné gymnázium, Ul. 28. augusta, Bardejov

revize: 862a80f, datum instalace: 2. 5. 2023 14:43:38. Zobrazovat vždy rozbalené. Zobrazovat vždy schované

is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1438869176208743/

Súkromné základné školy — Zoznam.sk

Súkromná základná škola, Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok. Škola zameraná na výučbu a integráciu anglického jazyka a výpočtovej techniky do všetkých vyučovacích predmetov. Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica.

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-zakladne/Sukromne-zakladne-skoly/

Súkromné základné školy - katalóg pre mamičky | Najmama.sk

Súkromná základná umelecká škola, Strečnianska, Bratislava. Základné umelecké vzdelávanie pre deti od 6 rokov veku a mládež - hra na husliach, flaute, gitare, klavíri, sólový spev a skupinový tanec. www.umeleckaskola-ba.sk | Strečnianska 20, Bratislava. Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov.

najmama.aktuality.sk/katalog/sukromne-zakladne-skoly/