Múzejné knižnice • okr. Bardejov a okolie

Muzejní knihovna Valašké Meziříčí

Odborná knihovna obsahuje 14000 knihovních jednotek. Knižní fond v sobě zahrnuje především odbornou literaturu ze společenských a přírodních věd konce 19. a počátku 20. století, dále pak některé odborné časopisy či regionální literaturu.

Knihovna Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu. V současné době obsahuje knihovní fond přes 22 000 svazků odborné literatury vztahující se k činnosti muzea zaměřené na národopis, archeologii, přírodu, historii a dějiny umění regionu Uherskohradišťska a …

Čoskoro zatvára (v 15:00)

Knihovna Muzea Kroměřížska

Půjčování knih a odborných časopisů se zaměřením na historii, archeologii, dějiny umění, bibliografii a přehledy.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

Knihovna Ornis

Knihovna ORNISu je specializovanou odbornou knihovnou zaměřenou především na ornitologickou literaturu a periodika, a to jak česká, tak zahraniční. V tomto oboru je knihovna ORNIS jedinou knihovnou svého druhu v České republice. Ornitologická knihovna není …

ZATVORENÉ (Otvára v Pi 07:30)

Knihovna muzea Novojičínska

Půjčování knih se specializací na historii, regionálie a výtvarné umění.

Knihovna Vlastivědného muzea v Šumperku

Provozujeme městskou knihovnu zaměřenou na odbornou literaturu. Nabízíme bibliograficko-informační služby, meziknihovní výpůjční služby a reprografické služby. Půjčujeme naučnou literaturu, odbornou literaturu a další. Pořádáme besedy a knihovnické akce pro …

Muzeum Beskyd - Studijní knihovna

Poskytování výpůjčních, vzdělávacích a informačních služeb.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 09:00)

Muzeum Těšínska - knihovna Silesia Český Těšín

Muzeum Těšínska - knihovna Silesia Český Těšín

Nabídka knihovnických služeb. Naleznete u nás rozsáhlý soubor tisků evangelického kněze Jiřího Třanovského nebo sbírku kramářských tisků.

195 kmČeská republika Český Těšín, Pražská 3/14 + pobočky (13)

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Slezské zemské muzeum

Veřejná vědecká knihovna se specializací na přírodovědné a umělecko-historické spisy. Knihovní fond obsahuje cca 290 000 svazků, část fondu tvoří sbírkový fond Silesiak a starých tisků. Nabídka knih z oblasti historie, etnografie, filozofie, sociologie, …

ZATVORENÉ (Otvára v St 12:00)