Študijné a vedecké knižnice • okr. Bardejov a okolie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, …

229 kmČeská republika Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (24)

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a managamentu.

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a …

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Knižnice Bardejov (107 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/kniznice_1/bardejov

Obecné knižnice (821) Okresné knižnice (16) Školské knižnice (5) Špeciálne knižnice (11) Vedecké knižnice (6) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Knižnice - Bardejov. 1 - 25 z celkom 107 výsledkov Zoradiť podľa:

Bardejov – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Bardejov

Bardejov ( německy Bartfeld, maďarsky Bartfa a česky Bardějov) je okresní město na Slovensku v Prešovském kraji. Leží na severovýchodě země, v oblasti Šariše. V roce 2018 zde žilo 32 449 obyvatel. Toto historické a lázeňské město je pro své zachovalé středověké centrum od roku 2000 zapsané mezi lokality Světového ...

Študijné a vedecké knižnice - Kultúra a spoločnosť - Svet - Atlasfiriem ...

www.info-bremen.eu/katalog/kultura-a-spolocnost/ …

Atlasfiriem.info Kultúra a spoločnosť Knižnice Študijné a vedecké knižnice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. knihovna.vsb.cz/cs +420 597 321 334, +420 597 322 154. Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Diecézna historická knižnica biskupa dr. Knižnice - Kláštor pod Znievom. Zaradenie v kategóriach ...

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác - uniba.sk

www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Sluzby/kniznica …

1.3 Odborné a vedecké práce • odborné a vedecké lánky v asopisoch a vedeckých zborníkoch • publikované príspevky na odborných a vedeckých seminároch a konferenciách • odborné a vedecké knihy Rozsah odborných a vedeckých prác nie je urený normami, spravidla sa vychádza z urenia práce a požiadaviek redakcie.

Virtuálna knižnica - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informa …

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Bardejov – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Bardejov

Polohopis. Mesto leží v severnom Šariši, na pomedzi Ondavskej vrchoviny a Busova a sútoku Tople a Šibskej vody.Pôvodne centrom trasovaná cesta l. triedy už vedie južným okrajom po novovybudovanom obchvate, na ktorý sa pripája II/545 na Prešov.V meste končí lokálna železničná trať Prešov – Bardejov. Stará Ľubovňa je vzdialená 54 km západne, Prešov 41 km južne a ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Študijné a vedecké knižnice Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana. Lokality. Banskobystrický kraj; Bratislavský kraj; Košický kraj; Nitriansky kraj

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 4. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Mestské Kultúrne Stredisko. Knižnice - Belina. Zaradenie v kategóriach ...

Kodikológia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kodikol%C3%B3gia

Kodikológia je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.. Kodikológia predstavovala akúsi subdisciplínu paleografie, ktorá sa postupne osamostatňovala.. Charakteristika. Kodikológia skúma kodexy ako jedinečné objekty a zisťuje ich vznik a funkciu v spoločnosti.