Reštaurovanie umeleckých diel • okr. Bardejov a okolie

MgA. Martin Gaja – sochař a výtvarník

MgA. Martin Gaja – sochař a výtvarník

Sochařské práce – tvorba soch do různých materiálů (kámen, dřevo, pálená hlína, kov), modelování podle modelu, polychromování dřevěných soch, odlévání do sádry nebo jiných materiálů. Kamenosochařská výzdoba v architektuře, návrhy a realizace pomníků na …

210 kmČeská republika Velké Karlovice 990

Reštaurovanie a konzervovanie – Mgr. Miroslav Pribiš

Nabízím reštaurovanie a konzervovanie: drevených polychrómovaných a pozlátených sôch a drevorezieb, závesných obrazov a rámov, historických fasád, štukovej výzdoby a štukolustra, nástenných malieb a sgrafita, mozaiky.

5845 kmPrešov
DIELO.EU – predajná galéria

DIELO.EU – predajná galéria

Predaj obrazov, sôch a umeleckých diel výtvarného umenia súčasných slovenských autorov a sprostredkovanie predaja z domácich zbierok.

5845 kmPrešov

Petr Bittner

Specializujeme se na restaurování, zlacení, pozlacování závěsných a deskových obrazů i polychromie na dílech ze dřeva.

Iveta Vasiliadu

Restaurování a pozlacování starožitností, hodin, rámů, štukové výzdoby, kovových prvků na věžích a fasádách (korouhve, kříže, věžní báně, různé ozdoby) či písma na přírodní kámen. Zahrnuje dřevořezbu, nákup a prodej starožitností, rámařské práce včetně oprav …

Konzervovanie - reštaurovanie umeleckých diel v Československu 1918 ...

www.semanticscholar.org/paper/Konzervovanie-re%C …

Study presents an analysis of the development in methodological approaches in modern Czechoslovak conservation – restoration, history of conservation – restoration discipline and profession in this geographically and time limited space. It focuses on the interpretation of the archival material, conservation – restoration documentations, theories of conservation – restoration and ...

Portfólio prehľad | reštaurovanie.eu

restaurovanie.eu/portfolio-prehlad

Portfolio Reštaurovanie umeleckých diel závesných obrazov a rámov - polychrómovaných a pozlátených sôch - nástenných malieb a štukovej výzdoby - oltárnej architektúry - mozaiky - starožitností - polyc

Reštaurovanie na Slovensku v minulosti a v súčasnosti

profil.kultury.sk/sk/restaurovanie-na-slovensku- …

Okrem diel výtvarného umenia a umeleckých remesiel sa však najmä v posledných desaťročiach čím ďalej, tým viac predmetom reštaurovania stávajú aj iné historické prvky a súčasti stavieb (kamenné články, historické omietky, dlažby a pod.), čo súvisí so stúpajúcimi nárokmi na kvalitu a profesionalitu obnovy aj ...

Reštaurovanie umeleckých diel | reštaurovanie a konzervovanie

www.restaurovanie.org

reštaurovanie a konzervovanie obrazov na plátne, dreve a iných podložkách, reštaurovanie rámov, pozlacovanie, reštaurovanie sôch a reliéfov, oltárnej archtitektúry, nástenných malieb, mozaiky, umelecká dielňa ... Reštaurovanie umeleckých diel. mgr. miroslav pribiš, cemjata 20, 08001 prešov. pribis@umeleckadielna.sk +421 907 ...

Reštaurovanie v minulosti – Profil slovenskej kultúry

profil.kultury.sk/sk/restaurovanie-v-minulosti

Reštaurovanie v minulosti. Cesta reštaurovania až k súčasnému stavu bola zložitá, dlhá a náročná. K dnešnej vysokej úrovni bolo nutné prepracovávať sa postupne, cez rôzne prekážky a problémy, niekedy aj cestou pokusov a omylov, podľa podmienok, ktoré spoločensko-historický vývoj ponúkal.

Reštaurátorstvo na Slovensku, špecialisti na reštaurovanie (120 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/restauratorstvo/3/slovensko

www.stakas.sk Štefánikova 2763 , 085 01 Bardejov Kontakty. Mgr. Ladislav Černý - reštaurátor Pridať hodnotenie. ... Reštaurovanie pamiatok, umeleckých diel, drevených plastík, oltárnej a štukovej architektúry, maľba a kresba. Hlavná 38 , 911 05 Trenčín Kontakty.

Mesto Bardejov - Projekty podané

www.bardejov.sk/mestsky-urad/projekty-podane

Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Dátum podania: 13.12.2022. Doba realizácie: 04/2023 - 12/2023. Obsah projektu: Realizácia 2. časti dokumentu Akčného plánu - Manažment plánu lokality SKD UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov.

Beh za A(tra)ktívny Bardejov – Komunitná nadácia Bardejov

knbj.sk/beneficne-aktivity/beh-za-atraktivny-bar …

V Benefičnom behu za A (tra)ktívny Bardejov sa behalo na podporu štyroch zaujímavých projektov. 8.ročník Benefičného behu komunitnej nadácie opäť zmobilizoval v nedeľu – 23. apríla 2023 na Radničnom námestí bardejovskú komunitu v rekordnom počte – 126 bežcov. Neboli to však iba Bardejovčania.

Reštaurátorstvo, špecialisti na reštaurovanie (144 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/restauratorstvo

Reštaurovanie umeleckých diel. www.antiquemobel.cz Pilská 6 , 198 00 Praha Hostavice Kontakty. Zdeněk Kopáč Pridať hodnotenie. Výtvarná umelecká tvorba. Boháčova 860/7 , 149 00 Praha 4 - Háje Kontakty. Peter Havlík - HAVLÍK A SYN Pridať hodnotenie.

Reštaurovanie olejomalieb a umeleckých diel na papieri - Facebook

www.facebook.com/ZuzanaNohejlRestauro

Reštaurovanie olejomalieb a umeleckých diel na papieri - Zuzana Nohejlová. 157 likes. Reštaurovanie olejomalieb, grafík, máp, malieb temperou a akvarelom, kresieb, knižných väzieb,

Václav Wagner – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Wagner

Václav Wagner v letech 1912-1917 studoval dějiny umění a klasickou archeologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (prof. Karel Chytil, Hynek Vysoký) a ukončil studium rigorózní zkouškou. V letech 1917-1919 byl kurátorem Waldesova muzea na Královských Vinohradech. Po roční praxi v Archeologickém ústavu UK nastoupil jako ...

Reštaurovanie umeleckých diel - CYLEX Miestne Vyhľadávanie SK

www.cylex.sk/katalog/re%C5%A1taurovanie-umeleck% …

Reštaurovanie umeleckých diel. Cylex ponúka presné informácie o rôznych obchodných ponukách patriacich do hlavnej kategórie 'Reštaurovanie umeleckých diel'. Nájdite ten správny podnik rýchlo a jednoducho pomocou Cylexu! Najlepšie mestá pre kategóriu "Reštaurovanie umeleckých diel" Nitra;

Jozef Porubčin - Jozef Porubčin, Ľubomír Podušel, pevná vazba ...

www.martinus.cz

Monografia v prvej časti obsahuje 180 reprodukovaných výtvarných diel, ďalšie časti monografie obsahujú monumentálnu tvorbu, sakrálnu tvorbu, kópie starých majstrov a biografiu. ... reštaurovanie umeleckých a historických pamiatok (profesor K. Veselý) a monumentálnu maľbu (profesor O. Dubay a F. Gajdoš). Štúdium na Vysokej ...

Osvetová funkcia reprodukcie – vnímanie originálu a jeho podmienenosť ...

www.kuv.upol.cz/post/osvetov%C3%A1-funkcia-repro …

Témou príspevku je rastúca (s)potreba obrazových reprodukcií umeleckých diel a ich vplyvy na svet umenia. Po stručnom predstavení vývoja reprodukcie v súvislosti s dopytom po tomto druhu informácií sa detailnejšie obrátime k reflexii reprodukčných technológií založených na fotografii a hodnoteniu ich vplyvu vo vzťahu k recepcii umeleckého diela. Súčasná záplava ...

Reštaurovanie umeleckých diel | umelecká dielňa

umeleckadielna.sk/restaurovanie.html

Reštaurovanie a konzervovanie obrazov a rámov, sôch, oltárnej architektúry, reliéfov a plastickej štukovej výzdoby, nástenných malieb, mozaiky, sgrafita, štukolustra a starožitností ... Reštaurovanie umeleckých diel a starožitností ...

zaujimavy seminar - Reštaurovanie a konzervovanie - Obnova.sk

www.obnova.sk/topic/zaujimavy-seminar

Budú prezentované jednotlivé typy zariadení a ich typické použitie pre jednotlivé typy pamiatok, rchívnych materiálov alebo umeleckých diel. 12:30 h – 14:00 h – OBED. 14:00 h – BRUKER AXS – THE CHARACTERIZATION OF HISTORIC PIGMENTS BY – XRF . XRF in Conservation Science Hands-On Workshop on Non-Destructive Elemental Analysis

IUS et SOCIETAS - Přihlášené práce

www.iusetsocietas.cz/rocnik-ix-20152016/prihlase …

Reštaurovanie umeleckých diel vo svetle autorského práva: 2. Dědečková Eva, Mgr. PdF UK Praha: Právo a spoločnosť vo svetle kozmologickej výchovy: 3. Drápal J akub, Mgr. PrF UK Praha: Inter-court disparities in sentencing in the Czech Republic: 4. Dvořáková Adéla, Mgr. Bc.

Art Kocka | Reštaurovanie a maľby

www.artkocka.sk

reštaurovanie malieb na rôznych podložkách, reštaurovanie umeleckých diel na papieri, historickej knižnej väzby, pergamenu, pečatí, máp a dokumentov. Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica. Telefón: +421 903 511 287 E-mail: restoreart1@gmail.com.

Reštaurátorstvo v Bratislave, špecialisti na reštaurovanie (31 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/restauratorstvo/bratislava

Poradenstvo, odborná a organizačná pomoc pri poriadaní aukcií, znalecké posudky, reštaurovanie diel. www.soga.sk Panská 4 , 811 01 Bratislava Kontakty. Mar-can, s.r.o. ... Reštaurovanie sochárskych umeleckých diel, drevených plastík a kamenných plastík. Bratislava , 841 05 Bratislava Kontakty.