Chov, ustajnenie, výcvik koní

Farma arabských koní AL ZAHRA

Farma arabských koní zameraná na odchov žriebät, ustajnenie cudzích koní a jazdecký výcvik.